Uppspikandet av 9,5 punkter på vår kyrkport 31 oktober

I Luthers fotspår spikade vi upp 9,5 punkter på porten till S:ta Clara kyrka 31 oktober. Vi ville uppmärksamma 500-årsdagen av att Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Reformationen har under ett halvt årtusende haft en stor betydelse för kyrkans utveckling. Luther ville vitalisera kyrkan genom att sätta skriften, Jesus, tron och nåden i centrum. När han talade om kyrkan avsåg han den gudsfirande församlingen, inte en institution där även lärofrågor numera avgörs genom partipolitiska majoritetsbeslut.

Är Svenska kyrkan en fri kyrka eller är det en partipolitisk kyrka? Vad kan vi utifrån Luther och reformationen säga om dagens svenska kyrka? Finns det några kriterier som gör kyrkan till en levande och befriande kraft i samhället?

Behövs det en ny reformation idag?

Här kan du läsa våra 9,5 teser

Reformation 2017 – 9 teser om en levande kyrka och församlingstillväxt:

(Erfarenheter från kyrkohistorien och S:ta Clara kyrka i Stockholm, enligt präst och docent Carl-Erik Sahlberg)

– Att vara en kyrka som är öppen för alla

– Att visa omsorg för människor i nöd

– Att var en kärleksfull gemenskap

– Att ha Jesus i centrum

– Att verka för ett liv i renhet

– Att ha mod att våga lida för tron på Jesus

– Att söka Gud i Bön

– Att använda lekmän

– Att vara beroende av Den Helige Andes kraft

Reformation 2017 – Var finns den sanna kyrkan idag?

Enligt Martin Luther kännetecknas den av fem* notae ecciesias (kyrkotecken):

  1. Guds ord
  2. Dopet och altarets heliga sakrament
  3. Nycklarna och kyrkans ämbete
  4. Bönen och lovsången
  5. Korset

 

*Martin Luther har sju tecken, men här har de sammanfattats till fem.

 

Post a comment

Berätta att
du kommer