Måste man skiljas?

I alla äktenskap uppstår, förr eller senare, spänningar och kriser. Församlingen erbjuder enskilda stödsamtal för par inför präst, som självklart har tystnadsplikt. Stödsamtalen är gratis och omfattar fyra träffar under två veckor, i valfri miljö. Metodiken är enkel och har gett goda resultat genom åren, för både gifta och sambor.

Mer info: diakon Yvonne Kerygman, 0735 27 16 49
yvonne.kerygman@svenskakyrkan.se

Metod:
Samtalsledaren (som inte måste vara präst) träffar paret enskilt i lugn miljö, helst i kyrkans lokaler. Var part får tillfälle att utsäga bra och negativt om den andre. Den andre behöver höra detta, och vice versa. Efter gången när man fått motta vad den andre vill ha ändring på, så följer en regelrätt förhandling, som utmynnar i ett avtal. Efter en lämplig tid avslutas det hela med en återsamling och utvärdering.

Post a comment

Berätta att
du kommer