Äktenskapsrådgivning

I alla äktenskap och samboförhållanden uppstår, förr eller senare, spänningar och kriser. Vi erbjuder enskilda stödsamtal för både gifta och samboende. Stödsamtalen leds av en präst, är gratis och omfattar fyra träffar under två veckor i valfri miljö.

Metodiken är enkel och har gett goda resultat genom åren. Varje part får tillfälle att säga vad som upplevs bra och dåligt med den andre. Den andre behöver höra detta, och vice versa. När båda fått sagt vad man tycker följer en förhandling, som utmynnar i ett avtal. Efter en lämplig tid avslutas det hela med en återsamling och utvärdering.

Mer information: diakon Yvonne Kerygman, 073- 527 16 49, yvonne.kerygman@svenskakyrkan.se

Post a comment

Berätta att
du kommer