Vill du vara med i en hemgrupp?

I hemgrupperna träffas vi regelbundet för att tillsammans dela det kristna vardagslivet, be, läsa bibeln, samtala och fika. Det blir oftast en närmare gemenskap i hemgrupperna än vad som är möjligt under gudstjänsterna. Kontakta Eva Rosshagen: rosshagen.eva@gmail.com, 0737-44 51 94.

Post a comment

Berätta att
du kommer