Bön för landet – inför valet!

Måndagen den 3 september är du varmt välkommen till S:ta Clara kyrka på bön för vårt land inför valet!
De senaste tre åren har vi samlats till bönedag dagen före Riksmötets öppnande. Nu blir det sex dagar före valet! Nedan finns upprop undertecknat av kristna ledare med nationell kallelse.

Varmt välkomna med!
Peter Artman, EU of Prayer
Mats Nyholm, S:ta Clara kyrka

Program:
10.30 Samling inför
11.00 Bönevandring: förbi Rosenbad, UD, Mynttorget, Storkyrkan och Riksdagshuset.
14.00 Panelsamtal genom Per Ewert vid Claphaminstitutet med gäster: Mats Nyholm, Frida Park och Thomas Idergard.
15.45–17.00 Bön och lovsång.
19-00-21.00 Appeller från kristna ledare, bön och lovsång.
Ingen anmälan – drop in.

För mer info:
Peter Artman, EU of Prayer 0703 58 68 58 a.p.artman@telia.com
Mats Nyholm 0704 46 71 04
Nils Lidskog 0709 92 98 13

BÖN FÖR LANDET – inför valet
Söndagen den 9 september går Sverige till val; det gäller riksdag, landsting och kommun. Måndagen den 3 september inbjuder vi till en dag i bön i och utifrån S:ta Clara kyrka. Under förmiddagen går vi förbi Rosenbad, Utrikesdepartementet, Riksdagen, Slottet, Mynttorget och Storkyrkan. Vi stannar till för att be om Guds välsignelse och nåd över landet. Riksdagshuset ligger på Helgeandsholmen, därför sjöng vi förra året: Kom Helig Ande med renhet, kom Helig Ande med din kraft. I Dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i Dig. Under eftermiddagen blir det panelsamtal om vårt samhälles utmaningar, följt av bön, lovsång och tillbedjan.

Vi tar inte vår bas utifrån ideologier och ber inte för partier. Rent konkret handlar valet om fördelning av mandat, men bönedagens fokus är inte främst valet, utan vårt land. Vi ber att Guds vilja ständigt ska få ske i Riksdagens beslutande församling. Vi ber att Guds namn ska bli helgat i Regeringens verkställande och pågående arbete. Vi ber att Ditt rike, Kristus Jesus, ska bli synligt i vårt land och bland vårt folk och alla folk.

Denna vinter har överraskat många med sen sträng vinterkyla och mycket snö på flera håll. Våren ger nu hopp om en ny tid. Det heter många bäckar små. Det gäller vårfloden, men också bönen. Det finns kraft i den samlade floden och forsen, där mycket vatten tränger fram samtidigt. Det är därför vår förhoppning att många kan förenas denna dag till bön för vårt folk och vårt land. Vi förstår att plikter och obekväma arbetstider gör det svårt för många att ansluta, liksom avståndet till huvudstaden. I andra städer tas liknande initiativ samma vecka och under valhelgen. Där vi inte kan förenas på samma plats kan vi dock vara ett i bönen, genom samme Ande, som manar oss och leder bönen åt oss när vi själva inte vet hur vi ska be. Kom, helig Ande, med en ny tid för vårt land och för vårt folk!

Peter Artman, European Union of Prayer
Mats Nyholm, direktor S:ta Clara kyrka
Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift
Tuve Skånberg, f d ordförande i Riksdagens kristna grupp
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS
Patrik Sandberg, ordförande Sverigebönen
Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS
Per Ewert, direktor Claphaminstitutet
Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen
Olof Edsinger, gen.sekr. Svenska Evangeliska Alliansen
Joakim Lundqvist, pastor Livets Ord
Merzek Botros, pastor Global gemenskap

Välkomna till Stockholm, i bön för vårt land,
måndagen den 3 september!

Post a comment

Berätta att
du kommer