Vi söker två tjänster på vardera 50%. Ansökan skickas till direktor Mats Nyholm, mats.nyholm@svenskakyrkan.se. Kontakta honom om du har frågor: 070-44 67104

50% ekonomicontroller med budgetprioriteringar, kommunikation och uppföljning från delegering av director
sekreteraruppgifter 
i samarbete med director.
fondarbete att uppfatta inriktning, formulera, ansöka, följa upp och utveckla.

50% digital kommunikation med hemsida, Facebook, Twitter, utskick och vägval​.
layout för foldrar och affischer.
arbete med att få fram och underhålla en S:ta Clara app för Iphone och Andrioid.
studiebesök, att samordna och leda.