Senaste nyheter


Veckans bibelord

”Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona…
2 kor 5:20-6:1
Läs mer