Aftonbön - Vesper

Två tisdagskvällar varje månad kl. 17.30 – 18 ber vi aftonbön i tidegärdens form (vesper) i S:ta Clara kyrka. Ingång: Norra sidoporten.

Tidebönerna har kyrkan ärvt från Jesus och hans apostlar. Psaltaren var Jesus egen bönbok. Växelläsning av psaltarpsalmer och andra bibeltexter samt bibelläsning är grunden i en tidebön. I vesper lovsjunger kyrkan alltid Gud med Marias ord ur Lukas evangelium, Marias lovsång (Luk 1:46-55). När urkyrkan växte fram började man efter hand förstå hela skrifterna, vårt Gamla testamente, i ljuset av Kristi frälsargärning. Jesus själv öppnade lärjungarnas ögon för hur skrifterna, också Psaltaren, talar om honom (Luk 24:27, Luk 24:44).

I vespern har vi också en stund med fri bön då vi bland annat ber för vår församlingsgemenskap och ledningen i Klara, samt för andra aktuella böneämnen.

Efter vesperbönerna fikar vi och sedan blir det bibelläsning utifrån Lectio Divina. Termen kan översättas till gudomlig läsning. Det är en bedjande, lyssnande och uppmärksam läsningen av Bibeln. En läsning i gemenskap och inspirerat av den Helige Ande. En läsning i enlighet med kyrkans tradition

Ansvarig för tideböner: Anita Tanttari, anita-r-t@hotmail.com