Aftonbön - Vesper

Varje tisdag k.l 17.30 – 18 ber vi aftonbön i tidegärdens form (vesper) i S:ta Clara kyrka. Ingång: Norra sidoporten.

Tidebönerna har kyrkan ärvt från Jesus och hans apostlar. Psaltaren var Jesus egen bönbok. Växelläsning av psaltarpsalmer och andra bibeltexter samt bibelläsning är grunden i en tidebön. I vesper lovsjunger kyrkan alltid Gud med Marias ord ur Lukas evangelium, Marias lovsång (Luk 1:46-55). När urkyrkan växte fram började man efter hand förstå hela skrifterna, vårt Gamla testamente, i ljuset av Kristi frälsargärning. Jesus själv öppnade lärjungarnas ögon för hur skrifterna, också Psaltaren, talar om honom (Luk 24:27, Luk 24:44).

I vespern har vi också en stund med fri bön då vi bland annat ber för vår församlingsgemenskap och ledningen i Klara, samt för andra aktuella böneämnen.

Ungefär varannan vecka har vi bibelstudier med präst Einar Bäfverfeldt kl. 18:30. Under de resterande tisdagarna, vid samma tid, kommer vi att ha bibelläsning utifrån Lectio Divina med vespergruppens medlemmar. Termen kan översättas till gudomlig läsning. Det är en bedjande, lyssnande och uppmärksam läsningen av Bibeln. En läsning i gemenskap och inspirerat av den Helige Ande. En läsning i enlighet med kyrkans tradition.

Se månadsblad för datum rörande Bäfverfeldts bibelstudium och Lectio divina.

Ansvarig för tideböner: Anita Tanttari, anita-r-t@hotmail.com