Alpha- och betakurs

Måndagkväll betyder kurskväll i S:ta Clara kyrka. I höst erbjuder vi två kurser om livet och tron – Alphakurs och Relationskurs. Varje kväll börjar med att vi alla äter tillsammans innan vi delar upp oss för respektive kurs. Start 17 sep kl 18.00-20.00 under 10 veckor.
Du är varmt välkommen på vår ”Prova på kväll” 10 september i S:ta Clara kyrka kl. 18:00! Tipsa gärna vänner och bekanta som du tror skulle vara intresserada av att gå en Alpha- eller reltationskurs! Anmäl dig till Mats Nyholm: mats.nyholm@svenskakyrkan.se, SMS 070-446 71 04. Ange vilken kurs du vill gå!
Alphakurs – livet är värt att utforska
Alphakursen är en grundkurs i kristen tro utan krav på förkunskaper. Den är för dig som undrar vad kristna tror på och varför. Du kan vara nyfiken och intresserad eller skeptisk och avvaktande.
Varje träff inleds med en gemensam måltid. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film. Exempel på ämnen som tas upp: ”Vem är Jesus?”, ”Hur ska jag kunna tro?” och ”Vad ska jag med kyrkan till?” Sist delar vi upp oss i smågrupper där vi helt förutsättningslöst talar om vad vi hört. Alla frågor och åsikter är välkomna.
Relationskurs – om det viktigaste i livet
Relationskursen handlar om din relation till Gud, dina medmänniskor och dig själv. När dessa relationer fördjupas ökar likvskvalitén och vi finner en större mening i livet.
Varje träff inleds med en gemensam måltid. Därefter hålls ett föredrag utifrån ett ledord från Bibeln. Tre av föreläsningarna handlar om din relation till Gud (äkthet, kallelse och överlåtelse), tre om relationen till medmänniskan (kärlek, förlåtelse och tacksamhet) och tre om din relation till dig själv (identitet, befrielse och sanning). Varje träff avslutas med möjlighet till samtal och frågor.
Praktisk information för båda kurserna
Var? I S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata 7
När? Start 17 sep kl 18.00-20.00 under 10 veckor
Kostnad? 300 kr inkl. 10 måltider. Du kan söka bidrag från församlingen för kostnaden.
Anmälan: Maila till mats.nyholm@svenskakyrkan.se och ange vilken kurs du vill gå samt namn, adress och telefonnummer. Du kan också skriva till Mats Nyholm via SMS till 070-446 71 04. Om du vill ringa och anmäla dig kan du nå oss på 08-411 73 24 under måndagar samt onsdagar–fredagar kl 10.00-12.00.

Varför gå en Alphakurs?