Gemenskap på ditt hemspråk

Runt om i kyrkorna i Stockholm finns grupper som firar gudstjänst på andra språk än svenska. Just i S:ta Clara kyrka finns en Swahiligrupp som möts till gudstjänst på söndagar kl. 14.00. Sista söndagen i månaden firar denna grupp gudstjänst kl. 11.00 med hela församlingen.

På söndagsgudstjänsterna kl. 11 har vi simultantolkning till både engelska och farsi.

Vi har en stor persisk grupp i S:ta Clara kyrka och många av deltagarna lägger ned ett stort engagemang i verksamheten och gudstjänsterna. Dessutom har vi en av Sveriges största persisktalande Alphakurser. En del av vår persiska grupp har gått vidare och möts numera i Hammarbykyrkan. För mer information se deras hemsida.