Barnkyrkan

Välkomna alla barn till S:ta Clara kyrkas Barnkyrka!

Varje söndag under en del av högmässan har barnen sin egen verksamhet med sång, undervisning utifrån Bibeln, bön, pyssel, fika, ibland film och andra aktiviteter. Barnen är med i början av gudstjänsten och går till sina grupper med Barnkyrkans ledare efter ca 20 minuter. De kommer tillbaka i samband med nattvarden. Gruppindelningen är:

Mina Minsta (3-5)

Söndagsklubben (6-12 år)

The Big bigz (13-18 år)

De allra yngsta barnen kan under gudstjänsten leka i Clara-rummet tillsammans med sina föräldrar. Där finns ett högtalarsystem så att man kan höra predikan mm.

Barnkyrkan är barnens möjlighet att ta del av det kristna budskapet på sin nivå. Syftet är att varje barn ska få lära känna Gud genom Jesus Kristus. Det är också i Barnkyrkan som barnen kan hitta kristna kompisar i sin egen ålder.

Barnkyrkan är en viktig del i det uppdrag vi har som kyrka att fullfölja Missionbefallningen: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt:28:19-20).

Vi använder  det pedagogiska materialet Skatten i Barnkyrkan. Skatten är utvecklat av Norska kyrkan (där heter det Sprell levende) och har översatts till svenska genom EFS.

Vill du veta mer om Barnkyrkan eller kanske finnas med som ledare? Kontakta Birgitta Kornerud Bechtel för mer information: birgitta.kornerud@bechtel.se eller 073-310 81 51