Vespergruppen träffas i 2 gånger i månaden på tisdagar i Klararummet kl. 17:30. Efteråt blir det bibelstudium med präst Einar Bäfverfeldt alternativt lectio Divina.

Program för oktober
9 oktober
23 oktober