Bli medlem

Firar du gudstjänst i S:ta Clara kyrka och vill fördjupa din tillhörighet? Då är du välkommen att gå vårt introduktionsprogram och sedan ansöka om att bli medlem i Föreningen S:ta Clara kyrka.

Det kommer inte att vara någon medlemsintroduktion i sommar, nästa blir i september.

Introduktionsprogrammet består av två informationssamlingar som hålls söndagar efter högmässan kl 13. När du genomgått introduktionsprogrammet kan du sedan att ansöka om medlemskap. Medlemsintagningen sker under söndagens högmässa då du presenteras och officiellt hälsas välkommen i vår gemenskap. I samband med att du går introduktionsprogrammet kommer du också att bli erbjuden att gå med i en hemgrupp. Läs mer om hemgrupper här.

Båda introduktionssamlingarna hålls på direktorns kontor, ingång från norra porten på sidan av kyrkan. Till den första introduktionssamlingen behöver du inte anmäla dig, men om du vill ha mer information innan kan du kontakta prästen Nils Lidskog: nils.lidskog@svenskakyrkan.se. Introduktionssamling I hålls vanligtvis andra söndagen i månaden och introduktionssamling II hålls fjärde söndagen i månaden. Annonsering av introduktionssamlingarnas datum görs regelbundet i Klara kyrka nyheter.

Om medlemskap – utdrag ur föreningens stadgar

1.3. Föreningens syfte är att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds.

3.1. Medlem kan den bli som bekänner Jesus Kristus som sin personlige frälsare och Herre och som ställer sig bakom och vill främja föreningens syfte (§ 1.3.).

3.2. Medlemskap innebär att dela församlingsgemenskapen och att utifrån sina förutsättningar bidra med bön, omsorg, frivilligarbete och givande. Medlemskap innebär yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten.