Bön

S:ta Clara kyrka har ett rikt böneliv och det är den grundläggande förutsättningen för vår verksamhet. Du är välkommen att delta i våra gemensamma samlingar eller be på egen hand. Vardagarna i kyrkan inleds och avslutas med att vi ber och lovsjunger Gud tillsammans. Dessutom har vi dagliga middagsböner. Bönesamlingarna innehåller bön, bibelläsning, lovsång och ofta möjlighet till personlig förbön och vittnesbörd. Vi ber för aktuella ämnen utifrån situationen i samhället och världen. Vi ber för kyrkan i vårt land och för vår egen gemenskap i S:ta Clara kyrka och de människor som vi möter här. vidare ges många enskilda möjlighet till förbön.

Mån-fredag:
08:00 Morgonbön (ingång norra porten)
13:00 Middagsbön
15:45 Eftermiddagsbön

Tisdag: 
10:30 Lärjungamässa
17:30 Vesperbön

Torsdag
08:00 Förbönsmässa
Mammor i bön

Anställda och ansvariga i Klara kyrka leder bönesamlingarna enligt nedanstående schema:

Måndag: morgon Marie Svensson, eftermiddag Viveca Bratt och Åsa Gustin

Tisdag: morgon Iwan Giertz, eftermiddag Marianne Lidskog

Onsdag: morgon Nils Lidskog, eftermiddag Elise Lindqvist/Björn Pettersson

Torsdag: förbönsmässa kl 8 på morgonen, eftermiddag Iwan Giertz

Fredag: morgon Margareta Ander, eftermiddag Classe Hansson