Bön

S:ta Clara kyrka har ett rikt böneliv och det är den grundläggande förutsättningen för vår verksamhet. Du är välkommen att delta i våra gemensamma samlingar eller be på egen hand. Vardagarna i kyrkan inleds och avslutas med att vi ber och lovsjunger Gud tillsammans. Dessutom har vi dagliga middagsböner. Bönesamlingarna innehåller bön, bibelläsning, lovsång och ofta möjlighet till personlig förbön och vittnesbörd. Vi ber för aktuella ämnen utifrån situationen i samhället och världen. Vi ber för kyrkan i vårt land och för vår egen gemenskap i S:ta Clara kyrka och de människor som vi möter här. vidare ges många enskilda möjlighet till förbön.

Mån-fredag:
08:00 Morgonbön (ingång norra porten)
13:00 Middagsbön
15:45 Eftermiddagsbön

Tisdag: 
10:30 Lärjungamässa
17:30 Vesperbön

Torsdag
08:00 Förbönsmässa