Vi är en fristående församling och får därför inte del av kyrkoavgifterna. Detta innebär att vi uteslutande finansierar vår diakonala verksamhet och löner genom kollekter, gåvor och fondmedel. Vi är därför mycket tacksamma om du vill stödja vårt sociala arbete bland tilltufsade människor i Stockholm. Vårt bankgiro: 748-7366 och swishnummer: 123 131 2883.

Gud välsigne dig!