S:ta Clara kyrka lever på böner och vi har som mål att bönerna aldrig skall tystna. Därför har vi 24-timmarsbönen. Denna innebär att någon alltid ber under dygnets alla timmar. Vi har ett schema där deltagarna får skriva upp sig för att be en timme. I verksamheten deltar cirka 90 personer.