Samtal och förbön

S:ta Clara kyrka har en grupp personer som är utbildade i att ge själavårdande samtal. Om du har behov av att tala med någon kan du kontakta vår diakon Yvonne Kerygman eller präst Nils Lidskog. Prästerna och diakonerna har tystnadsplikt. För kontaktuppgifter, tryck här.

På onsdagar kl. 14.00 erbjuds helandeundervisning och i samband med detta ges tillfälle till personlig förbön.

Det finns också tillfälle att få förbön vid de flesta av våra gudstjänster.