Gudstjänster

Varje söndag klockan 11.00 firar vi högmässa eller lovsångsmässa. Vi har simultantolkning till engelska och farsi. För barnen finns Barnkyrkan med tre grupper, Mina minsta 3-5 år, Söndagsklubben 6-10 år och The Big bigz 11-14 år.

Predikoturerna nedan är preliminära. Aktuella predikoturer hittar du i månadsbladet. Om du vill läsa söndagens texter kan du gå in på Svenska kyrkans hemsida eller läsa i en psalmbok. Just nu gäller andra årgångens läsningar.