Gudstjänster

Söndagsgudstjänster

Varje söndag klockan 11.00 firar vi högmässa eller lovsångsmässa. Vi har simultantolkning till engelska och farsi. Det finns en egen samling för barn under en del av gudstjänsten.

Kl 14 firar vi gudstjänst tillsammans med församlingen Missio Dei. Gudstjänsten är mindre formell med betoning på lovsång och predikan.

I båda gudstjänsterna firar vi nattvard.

Veckomässor

Tisdagar 10.30 – Lärjungemässa

Torsdagar 8.00 – Förbönsmässa