Huvudgudstjänst kl 11 och eftermiddagsgudstjänst kl 14

10 februari – 5 sön e Trettondedagen
Lovsångsmässa kl 11, Klas Lindberg
Eftermiddagsgudstjänst kl 14, Linda Stenmark

17 feb – Septuagesima
Högmässa kl 11, Mats Nyholm
Eftermiddagsgudstjänst kl 14, Daniel Stenmark

24 feb – Sexagesima
Lovsångsmässa kl 11, Johan Kårlin
Eftermiddagsgudstjänst kl 14, Beatrice Lundgren

3 mars – Fastlagssöndagen
Högmässa kl 11, Johan Holmgren
Eftermiddagsgudstjänst kl 14, Gita Andersson

10 mars – 1 sön i fastan
Lovsångsmässa kl 11, Mats Nyholm
Eftermiddagsgudstjänst kl 14, Johan Kårlin

17 mars – 2 sön i fastan
Mässa för alla åldrar kl 11, Mats Nyholm
Eftermiddagsgudstjänst kl 14, Daniel Stenmark

24 mars – Jungfru Marie Bebådelsedag
Lovsångsmässa, Marie-Louise Nilsson
Eftermiddagsgudstjänst kl 14

31 mars – Midfastosöndagen
Högmässa, Johan Kårlin
Eftermiddagsgudstjänst kl 14