Huvudgudstjänst kl 11 och eftermiddagsgudstjänst kl 14

28 april – 2 sön i påsktiden
Kl 11 – Högmässa, Mats Nyholm
Kl 14 – Eftermiddagsgudstjänst, Beatrice Lundgren

5 maj – 3 sön i påsktiden
Kl 11 – Högmässa, Gita Andersson
Kl 14 – Eftermiddagsgudstjänst, Daniel Stenmark

12 maj – 4 sön i påsktiden
Kl 11 – Högmässa, Johan Kårlin
Kl 14 – Eftermiddagsgudstjänst, predikant ej klar

19 maj – 5 sön i påsktiden
Kl 11 – Mässa för alla åldrar, Mats Nyholm
Kl 14 – Eftermiddagsgudstjänst, Johan Kårlin

26 maj – Bönsöndagen
kl 11 – Högmässa, Mia Ström
kl 14 – Eftermiddagsgudstjänst, Mats Nyholm