Hemgrupper

Det finns många små grupper i församlingen som samlas regelbundet för att dela vardagens glädjeämnen och bekymmer, be tillsammans och ha en närmare gemenskap än vad som är möjligt i gudstjänsterna. Samlingarna sker oftast i hemmen.

Vi i S:ta Clara kyrka arbetar för att inspirera tillkomsten av smågrupper som samlas främst i hemmiljö, vilket möjliggör att man kan ta vara på den lilla gruppens enorma potential. Vår tro och hopp är att Guds rike kraftigt främjas genom smågrupper som verkar genom en omsorgsfull livsstil. Hemgruppstanken handlar om att var och en upptäcker sin plats och funktion i församlingen. Vardagskristendomen kommer i fokus. Hemmen lyfts fram som viktiga mötesplatser. ”Jesus is able at your table”.

Arbetet är ekumeniskt men grundar sig på Svenska Kyrkan och den Lutherska bekännelsen. Du behöver inte vara medlem i Föreningen S:ta Clara kyrka för att gå med i en hemgrupp, men ledarna är det.

Hemgruppscoach i S:ta Clara kyrka är Eva Rosshagen; rosshagen.eva@gmail.com, 0737-44 51 94 och Magnus Johansson; magnus.j@email.com, 0760-196900.

Om du är intresserad av att veta mer om eller gå med i en hemgrupp, tag gärna kontakt med någon av hemgruppscoacherna.

Läs gärna vår folder om hemgrupper och bönegrupper

Hemgruppsledarna
Varje hemgrupp leds av en erkänd person som avskilts genom bön och handpåläggning och som har fått uppdraget av församlingen att leda en av våra hemgrupper. Man kan alltså inte utse sig själv till ledare eller på eget initiativ starta en grupp i S:ta Clara kyrkas regi utan att först kontakta någon av de som är ansvariga för detta i församlingen. Hemgruppsledaren är underställd hemgruppscoacherna och prästerna.

Hemgruppsledaren måste vara medlem i Svenska Kyrkan och i ”Föreningen S:ta Clara kyrka”.