Hjälp till utsatta

Tack vare våra fantastiska volontärer och generösa restauranger, hotell och kiosker i vårt närområde har vi möjlighet att dela ut mat varje vardag kl 09.30 utanför kyrkan. Vi har mellan 100-200 matgäster per dag, vilka på olika sätt är i behov av hjälp.
Varje vardag klockan 13.30 – 14.30 finns vi även på ”Plattan” med vår kaffevagn för att möta våra tilltufsade vänner. Genom mat, kaffe, samtal, uppmuntran, bön, vänskap och närvaro vill vi förmedla Jesu kärlek, förlåtelse och upprättelse till de behövande i Stockholms city.
Måndags- och fredagsnätter mellan november och mars erbjuder vi sovplats i kyrkan för ett begränsat antal personer.
Foto: Magnus Aronson