Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kyrkan vid T-Centralen

Vi vill att S:ta Clara kyrka ska vara en öppen kyrka som har omsorg om människor. Vår vision är att leva nära världen i en kärleksfull gemenskap, där lekmän kommer i funktion.

Stöd gärna S:ta Clara kyrkas omfattande sociala arbete bland utsatta människor i Stockholm city. Vi får inga kyrkoavgifter och är därför beroende av ekonomiska gåvor och bidrag.

Du kan ge din gåva via bankgiro 748-7366 eller swishnummer 123 131 2883.

S:ta Clara kyrka - Jesus i ord och handling

Föreningen S:ta Clara kyrka

- Är en självständig sammanslutning av dem som har sitt andliga hem i S:ta Clara kyrka och är en självständig gudstjänstfirande gemenskap inom Svenska kyrkan. Föreningen är ansluten till EFS.

- Vill att fler skall få lära känna Jesus Kristus och bli hans lärjungar.

- Verkar för en levande församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka och stödjer och deltar på olika sätt i arbetet i Storstockholm, bland annat i diakoni, gudstjänstliv och smågruppsverksamhet.

- Har cirka 300 medlemmar.

- Vill du stödja S:ta Clara kyrkas arbete ekonomiskt, använd bankgiro 748-7366, eller swishnummer 123 131 2883 (Betalningsmottagare Föreningen S:ta Clara kyrka). Vårt organisationsnummer är: 802406-7103

Vill du veta mer om vår förening, läs mer här.