Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet i Föreningen S:ta Clara kyrka 14 mars 2017

Ordinarie ledamöter:
Mikael Johansson, ordförande
Elisabeth Sandlund
Jan Andersson
Inga Pagréus (kvarstår)
Leif Johansson (kvarstår)
Daniel Norqvist (kvarstår)

Ersättare:
Malcolm Hamilton
Beatrice Kamau Lundgren
Anna Axelsson
Ladi Soltan- Nia

Revisorer, auktoriserade:
Staffan Svedin, ordinarie
Katarina Nyberg, ersättare

Revisorer, intern:
Mattias Hammarqvist, ordinarie
Pontus Löfstrand, ersättare


Iwan Giertz, direktor

Valberedningen består av Eva Rosshagen, Magnus Johansson och Carl Riås.

Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2017 har rösträtt. Har du inte betalt så kan du göra det via bg 748-7366. Glöm inte att skriva ditt namn och att betalningen avser medlemsavgiften.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 14 mars. Vi tar gärna emot synpunkter på vad som behöver beaktas samt förslag på kandidater till styrelsen. Valberedningens förslag anslås senast tre veckor före årsmötet på tavlan vid Klararummet och per mail. Övriga förslag skall vara inlämnade till valberedningen senast två veckor före årsmötet.

Med de bästa hälsningar
Eva Rosshagen, Magnus Johansson och Carl Riås.

Kontaktuppgifter:
Eva Rosshagen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0737-44 51 94
Magnus Johansson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0760-196900
Carl Riås, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0708-838787