Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Daglig bön

Vardagarna i Klara kyrka inleds och avslutas med att vi ber och lovsjunger Gud tillsammans. Dessutom har vi även daglig middagsbön enligt tidegärden. Bönesamlingarna innehåller bön, bibelläsning, lovsång och ofta möjlighet till personlig förbön och vittnesbörd. Vi ber för olika aktuella böneämnen rörande situationen i världen och i samhället. Vi ber för kyrkan i vårt land och för vår egen gemenskap Klara kyrka och de människor vi möter här. Vi ber för många enskilda som bett oss om förbön.

Morgonbönen är kl. 08-09 (ingång norra porten), middagsbönen är kl. 13:00 och eftermiddagsbönen kl 15.45 - 16.45. Anställda och ansvariga i Klara kyrka leder bönesamlingarna enligt nedanstående schema:

Måndag: morgon Marie Svensson, eftermiddag Viveca Bratt och Åsa Gustin

Tisdag: morgon Iwan Giertz, eftermiddag Marianne Lidskog

Onsdag: morgon Nils Lidskog, eftermiddag Elise Lindqvist/Björn Pettersson

Torsdag: förbönsmässa kl 8 på morgonen, eftermiddag Iwan Giertz

Fredag: morgon Margareta Ander, eftermiddag Classe Hansson