Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Aftonbön - Vesper

Varje tisdag k.l 17.30 - 18 ber vi aftonbön i tidegärdens form (vesper) i S:ta Clara kyrka. Ingång: Norra sidoporten.

Tidebönerna har kyrkan ärvt från Jesus och hans apostlar. Psaltaren var Jesus egen bönbok. Växelläsning av psaltarpsalmer och andra bibeltexter samt bibelläsning är grunden i en tidebön. I vesper lovsjunger kyrkan alltid Gud med Marias ord ur Lukas evangelium, Marias lovsång (Luk 1:46-55). När urkyrkan växte fram började man efter hand förstå hela skrifterna, vårt Gamla testamente, i ljuset av Kristi frälsargärning. Jesus själv öppnade lärjungarnas ögon för hur skrifterna, också Psaltaren, talar om honom (Luk 24:27, Luk 24:44).

I vespern har vi också en stund med fri bön då vi bland annat ber för vår församlingsgemenskap och ledningen i Klara, samt för andra aktuella böneämnen.

Varannan vecka kommer vi dessutom att ha bibelstudier med präst Einar Bäfverfeldt efter vespern. Hans temat för hösten är Människan i bibeln fördelat över sex samlingar. Under de resterande tisdagarna, vid samma tid, kommer vi att ha Bibelsamtal med vespergruppens medlemmar.

OBSERVERA att det endast är vesper den 18/3, det blir följaktligen inget bibelsamtal.

Kl. 18:30 efter vespern; Bibelstudium med präst Einar Bäfverfeldt och tisdagarna mellan blir det bibelsamtal som leds av vespergruppens medlemmar.

17/1 Jesus – Han som är, Om kristi som Guds son (Einar Bäfverfeldt) (1).
31/1 Jesus – Han som är, Om kristus som människosonen(Einar Bäfverfeldt) (2).
14/2 Jesus – Han som var, Om förebilder (typologi) i GT (Einar Bäfverfeldt) (3.
14/3 Jesus – Han som var, Om Kristusprofetior i GT (Einar Bäfverfeldt) (4).
28/3 Jesus – Han den kommande, Om Jesus som kommer till oss (Einar Bäfverfeldt) (5).
11/4 Jesus – Han den kommande,  Om Jesus som till sist skall komma (Einar Bäfverfeldt) (6).

Ansvarig tideböner: Ylva Jans, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.