Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Gemenskap på ditt hemspråk

I S:ta Clara har vi medlemmar från många olika länder. Vi har en stor persisktalande grupp som deltar i gudstjänstverksamheten och många andra aktiviteter. Vidare har vi en Swahiligrupp som möts till gudstjänst på söndagar kl 14.00. Sista söndagen i månaden firar denna grupp gudstjänst kl 11.00 med hela församlingen.


För att nyanlända och turister lättare skall känna sig välkomna och delaktiga har vi simultantolkning till engelska och farsi på söndagsgudstjänsterna kl. 11:00.