Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Diakonernas mottagningstider

Vill du tala med någon av våra diakoner? De har mottagningstider enligt nedan. Du kan kontakta dem via telefon (endast sms) elelr mejl och boka en tid eller komma till kyrkan när de har sina mottagningstider. Du hittar deras kontaktuppgifter direkt under Kontakt och öppettider. De kontaktar dig så snart de har möjlighet.

Diakon Gunilla Sundstrand, deltid: tis, ons, tor.
Diakoniassistent Marianne Lidskog, deltid; tis, ons och tor.