Välkommen till S:ta Clara kyrka!

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Volontär i S:ta Clara kyrka

I S:ta Clara kyrkas omfattande diakonala verksamhet arbetar ett stort antal volontärer och en del praktikanter. Utan volontärernas viktiga insatser i matutdelningen, på Plattan, i Café S:ta Clara, på diakoniexpeditionen, i förbönstjänsten etc hade vi inte kunnat bedriva vår verksamhet.

Som volontär i S:ta Clara kyrka finns man med i ett sammanhang med möjlighet till gemenskap och personlig och andlig utveckling. En del av volontärerna har en trasslig bakgrund, och får som volontär ge vidare av vad de har fått ta emot i form av upprättelse, helande och nytt liv genom Jesus Kristus.

Sedan några år tillbaka erbjuder vi dem som är nya volontärer, praktikanter eller intresserade av bli volontär i S:ta Clara kyrka, en volontärkurs. Syftet är att rusta våra volontära medarbetare för uppgiften och att ge att dem som går in i arbetet i S:ta Clara kyrka en förståelse för och kunskap om hur vår kyrka arbetar och inom vilket sammanhang vi verkar.

Våra volontärer uppmanas att följa några enkla råd som vuxit fram utifrån arbetet i S:ta Clara kyrka.

 1. Följ den introduktionsutbildning för volontärer som erbjuds regelbundet i S:ta Clara kyrka.
 2. Kom ihåg att Du rör Dig på Svenska kyrkans mark. Det betyder att Du är lojal mot det sammanhanget. Du börjar alltså inte t.ex. i kyrkan, i matkön eller på Plattan diskutera och försvara en baptistisk dopsyn. På samma sätt som jag, om jag praktiserade i en baptistförsamling, naturligtvis inte pläderar för barndopet.
 3. Gå inte in i samtal om pastorala eller diakonala själavårdsproblem, utan hänvisa hela tiden till präster och diakoner.
 4. Tystnadsplikt råder i de samtal Du har i förtroende med en medmänniska
 5. Du lånar inte privat ut pengar till någon utan hänvisar i pengafrågan alltid till diakon.
 6. Du lånar inte ut telefoner, kyrkans eller din egna, utan hänvisar till vaktmästartelefonen.
 7. Du bör inte lämna ut ditt privata telefonnummer.
 8. Du deltar i mässor, gudstjänster och dagliga bönestunder. Det ger en riktig och viktig signal till våra vänner på Plattan och i matkön. Om vi upplever dessa samlingar viktiga, så upplever de förmodligen det också.
 9. Män ber för män och kvinnor för kvinnor. Om annat av praktiska skäl sker eller begäres, försök få med någon medbedjare av samma kön som den Du ber för. Om man vill lägga händerna på den som önskar förbön, frågar man först om det är OK.
 10. Man följer schemat för tjänstgöring som är uppgjort.
 11. Toalett finns vid kyrkvaktmästarexpeditionen.
 12. Måste Du avbryta Din praktik meddela Din handledare.

Volontärkursen vårterminen 2016. Kursen hålls i lillkyrkan 12.45-13.45. Avslutning söndag 12/6 kl 11 i högmässan.

Datum

Ämne

Lärare

Övrigt

On  6/4

Inledning

Iwan Giertz

Kl 12.45- 13.45

On  13/4

Mission/evangelisation

Nils Lidskog

12.45

On  20/4

Diakoni

Lise-Lotte Bremer/Per Skogfeldt

12.45

On  27/4

Matutdelningen mm

Lise-Lotte Bremer/Marianne L

12.45

On  4/5

Kvinnoarbetet mm

Marie Svensson

12.45

On  11/5

Volontärer/vaktmästeriet

Carina Jonsson

12.45

On  18/5

Undervisning

Viveca Bratt/Mattias Hay

12.45

On  25/5

Gudstjänst/liturgi i kyrkan

Petter Sundelius

12.45

On  1/6

Administration/information

Eva Wanamo och Björn Pettersson

12.45

On  8/6

Evangelisation/Plattan

Nils Lidskog

12.45

       

Sö  12/6

Avslutning i Klara kyrka

Iwan Giertz

11.00