Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Predikningar och föredrag

På denna sida kommer predikningar och föredrag som hållits i S:ta Clara kyrka att läggas upp med oregelbundna mellanrum.

Predikningar

Predikan av Tommy Mellberg Den helige Johannes Döparens dag, 150621

Predikan av Petter Sundelius, 14e söndagen efter trefaldighet, 150906