Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kilimanjaro Children´s Home

S:ta Clara kyrka stödjer Kilimanjaro Children´s Home som är ett arbete bland föräldralösa barn i Tanzania. Initiativtagare till arbetet är Carl-Erik och Overa Sahlberg. Tanzania, liksom hela Östafrika, är hårt drabbat av AIDS/HIV och många barn blir föräldralösa när föräldrarna går bort i sjukdomen.

Läs mer om Kilimanjaro Children's Home här.

Månadsbrev juni 2016 från Carl-Erik

Månadsbrev maj 2016 från Carl-Erik

Månadsbrev april 2016 från Carl-Erik

Månadsbrev februari 2016 från Carl-Erik

Månadsbrev januari 2016 från Carl-Erik

Månadsbrev december 2015 från Carl-Erik

Månadsbrev november 2015 från Carl-Erik

Månadsbrev oktober 2015 från Carl-Erik

Månadsbrev september 2015 från Carl-Erik

Månadsbrev juli 2015 från Carl-Erik (inkl reseprogram i Sverige sommaren 2015)

Månadsbrev juni 2015 från Carl-Erik (inkl reseprogram i Sverige sommaren 2015)

Månadsbrev maj 2015 från Carl-Erik (inkl reseprogram i Sverige sommaren 2015)

Månadsbrev mars 2015 från Carl-Erik

Månadsbrev februari 2015 från Carl-Erik

Kontakt Carl-Erik Sahlberg:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.