Välkommen till S:ta Clara kyrka!

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Matutdelning och Plattan

 

Tack vare våra fantastiska volontärer och generösa restauranger, hotell och kiosker i vårt närområde har vi möjlighet att dela ut mat varje vardag kl 10.00 utanför kyrkan. Vi har mellan 100-200 matgäster varje dag som på olika sätt är i behov av hjälp.

 

Varje vardag klockan 13.30 - 14.30 finns vi på "Plattan" med vår kaffevagn för att möta våra tilltufsade vänner.

 

Genom mat, kaffe, samtal, uppmuntran, bön, vänskap och närvaro vill vi förmedla Jesu kärlek, förlåtelse och upprättelse till de behövande i Stockholms city.

 

Foto: Magnus Aronson