Kvinnoanstalten på Färingsö

1998 startades föreningen Livskraft i S:ta Clara kyrka av Sten Streiffert. Han hade då frigång från fängelset och praktiserade i vår kyrka. Idag bedriver S:ta Clara kyrka tillsammans med Livskraft fängelsemission på kvinnoanstalten Färingsö varje tisdag. Vi är ett team på 2-4 personer som besöker kvinnorna. Under besöken får vi röra oss fritt på tre avdelningar och tala med kvinnorna. Vi försöker skapa hållbara relationer med dem så att vi kan förmedla evangeliet om Jesus. Vi har enskilda samtal och förbön med en del av kvinnorna. Dessutom berättar vi om S:ta Clara kyrka och att de är välkomna till vår gemenskap.

Kvinnorna på anstalten Färingsö avtjänar straff som sträcker sig från livsstid till några få månader. De är i varierande ålder och kommer från olika delar av vårt land. Många har en bakomliggande missbruksproblematik. Ibland får små bebisar vara där med sina mammor i ett år och därefter blir de placerade. Det är en välsignelse att få komma och besöka dessa kvinnor.