Lärjungaskolan

Lärjungeskolan är en folkhögskolekurs, en grundkurs i kristen tro där du får växa och fördjupa dig i ditt lärjungaskap så att tron får ha plats i både hjärna och hjärta. Vi tror att Gud använder alla människor och att du är värdefull oavsett var du befinner dig i livet. Du som vill lära dig mer om Jesus, dig själv och vem du är i Guds ögon är välkommen.

Lärjungaskolan erbjuder ökad kunskap i kristen tro med bibelundervisning, fördjupning i tro, lära och mission. Lärjungaskolan är också folkbildande vilket innebär att utbildningen ger kunskaper för flera områden i livet. Genom coachning och mentorskap vill vi stötta dig så att du växer till och blir starkare i tron och tryggare som människa.

Under läsåret kommer vi att göra olika studiebesök och som avslutning åker vi på retreat.

Höstterminen är en grundkurs och under vårterminen erbjuder vi en fortsättningskurs för den som gått grundkursen eller har motsvarande kunskaper.

Bra att veta:

  • Studieomfattningen är 75 % måndag – fredag 09:00-12:00.
  • Lärjungaskolan är CSN-berättigad och hålls i S:ta Clara kyrka.
  • Hagabergs folkhögskola är utbildningsanordnare i samarbete med Föreningen S:ta Clara kyrka.
  • Anmälan och förfrågningar görs till Marlene Juthstrand, marlene.juthstrand.svenskakyrkan.se, 070-155 27 14.