Vi vill inbjuda dig att läsa Bibeln tillsammans med oss. 1 januari börjar vi med en gemensam bibelläsningsplan som tar oss genom Bibeln på ett år. Om du läser efter den kommer du läsa samma sak som prästerna, Mats Nyholm, Nils Lidskog och Johan Kårlin. Du läser också tillsammans med alla andra som accepterar den här inbjudan. Vilka spännande samtal vi kan ha!

Läs i din smartphone:

Ladda ner appen ”Bibel” av Life.Church:

https://itunes.apple.com/se/app/bibel/id282935706?mt=8

Acceptera inbjudan till bibelläsningsplanen genom att klicka på följande länk (det är inte nödvändigt men kul att kunna se vilka fler som läser):

https://bible.com/p/9339583/e83b9979753cead0eb75acd477c5aa1c

Planen för nedladdning i PDF-format:

Bibelläsningsplan jan-juni

Bibelläsningsplan juli-dec

Läsning för januari

1 jan – 1 Mos 1-2, Fil 1:1-18, Ps 1
2 jan – 1 Mos 3-4, Fil 1:19-2:11
3 jan – 1 Mos 5-6, Fil 2:12-30, Ps 2
4 jan – 1 Mos 7-8, Fil 3
5 jan – 1 Mos 9-10, Fil 4, Ps 3
6 jan – 1 Mos 11-12, Mark 1:1-20
7 jan – 1 Mos 13-14, Mark 1:21-45, Ps 4
8 jan – 1 Mos 15-16, Mark 2
9 jan – 1 Mos 17-18, Mark 3:1-21, Ps 5
10 jan – 1 Mos 19-20, Mark 3:22-4:9
11 jan – 1 Mos 21-22, Mark 4:10-41, Ords 1
12 jan – 1 Mos 23-24, Mark 5:1-20
13 jan – 1 Mos 25-26, Mark 5:21-43, Ps 6
14 jan – 1 Mos 27-28, Mark 6:1-13
15 jan – 1 Mos 29-30, Mark 6:14-44, Ps 7
16 jan – 1 Mos 31-32, Mark 6:45-7:13
17 jan – 1 Mos 33-34, Mark 7:14-30, Ps 8
18 jan – 1 Mos 35-36, Mark 7:31-8:10
19 jan – 1 Mos 37-38, Mark 8:11-30, Ps 9
20 jan – 1 Mos 39-40, Mark 8:31-9:13
21 jan – 1 Mos 41-42, Mark 9:14-32, Ps 10
22 jan – 1 Mos 43-44, Mark 9:33-50
23 jan – 1 Mos 45-46, Mark 10:1-31, Ords 2
24 jan – 1 Mos 47-48, Mark 10:32-52
25 jan – 1 Mos 49-50, Mark 11:1-25, Ps 11
26 jan – 2 Mos 1-2, Mark 11:26-12:12
27 jan – 2 Mos 3-4, Mark 12:13-44, Ps 12
28 jan – 2 Mos 5-6, Mark 13:1-23
29 jan – 2 Mos 7-8, Mark 13:24-14:11, Ps 13
30 jan – 2 Mos 9-10, Mark 14:12-42
31 jan – 2 Mos 11-12, Mark 14:43-65, Ps 14