Lectio divina betyder gudomlig läsning. Det är en bedjande, lyssnande och uppmärksam läsningen av Bibeln. En läsning i gemenskap och inspirerat av den Helige Ande. En läsning i enlighet med kyrkans tradition.

Vi har två grupper som ägnar sig åt Lectio Divina. 
1. Denna träffas oregelbundet på torsdagar kl. 17:00 i diakonirummet. Se månadsblad för datum.
2. Vespergruppen som träffas i 2 gånger i månaden på tisdagar i Klararummet kl. 18:30. Se månadsblad för datum.

Under ett par torsdagar i månaden kl. 17:00 har vi Lectio divina. Mer information och schema kommer före månadsskiftet september-oktober.