Lectio divina betyder gudomlig läsning. Det är en bedjande, lyssnande och uppmärksam läsningen av Bibeln. En läsning i gemenskap och inspirerat av den Helige Ande. En läsning i enlighet med kyrkans tradition.

Vi har två grupper som ägnar sig åt Lectio Divina. 
1. Denna träffas oregelbundet på torsdagar kl. 17:00 i diakonirummet:
4 oktober
25 oktober