Lectio divina betyder gudomlig läsning. Det är en bedjande, lyssnande och uppmärksam läsningen av Bibeln. En läsning i gemenskap och inspirerat av den Helige Ande. En läsning i enlighet med kyrkans tradition.

Vi har två grupper som ägnar sig åt Lectio Divina. 
1. Denna träffas oregelbundet på torsdagar kl. 17:00 i diakonirummet.
Januari: 11/1 och 25/1.
2. Vespergruppen som träffas i 2 gånger i månaden på tisdagar i Klararummet kl. 18:30.
Januari: 16/1 och 30/1.

Under ett par torsdagar i månaden kl. 17:00 har vi Lectio divina.