Lectio divina betyder gudomlig läsning. Det är en bedjande, lyssnande och uppmärksam läsningen av Bibeln. En läsning i gemenskap och inspirerat av den Helige Ande. En läsning i enlighet med kyrkans tradition.

Vi har två grupper som ägnar sig åt Lectio Divina. 
1. Denna träffas oregelbundet på torsdagar kl. 17:00 i diakonirummet:
12 april
26 april

2. Vespergruppen som träffas i 2 gånger i månaden på tisdagar i Klararummet kl. 17:30. Efteråt blir det bibelstudium med präst Einar Bäfverfeldt alternativt lectio Divina.
10 april
24 april
8 maj
22 maj
5 juni