Välkommen på Livets sång i Klara kyrka!
Var första fredagskväll i månaden under hösten, kl. 19:00, blir det blir fullt drag i kyrkan med lovsång, musik, vittnesbörd och allsång. Varje gång kommer det inbjudna musiker.  Arrangör Maj-Liz Johansson med team.

Nästa gång är fredag 6 oktober, kl. 19:00!
Var med och sjung livets sång i Sankta Klara! Du får lyssna till personliga vittnesbörd, kort bibelläsning, dikt men framförallt mycket sång och musik.

Medverkande:
Maj-Liz Johansson vid flygeln.
Evert Hedin med band från Alingsås  vill förmedla Guds liv genom musik och sång.
Rueben som har en unik kallelse till lovsång och tillbedjan.
Diakonen Inga Pagreus och vår romske vän Moise delar sina starka personliga vittnesbörd.
Marlene Juthstrand läser bibeln och Elsa-Mari Nährström läser dikt.

Datum för Livets sång i Klara kyrka i höst:
1 September
6 Oktober
3 November
1 December

Än en gång varmt välkomna!
Maj-Liz och teamet