Välkommen på Livets sång i Klara kyrka!
Var första fredagskväll i månaden under hösten, kl. 19:00, blir det blir fullt drag i kyrkan med lovsång, musik, vittnesbörd och allsång. Varje gång kommer det inbjudna musiker.  Arrangör Maj-Liz Johansson med team.

Nästa gång är fredag 2 februari, kl. 19:00!
Var med och sjung livets sång i Sankta Klara! Du får lyssna till personliga vittnesbörd, predikan, dikt men framförallt mycket sång och musik.

Inbjudna musiker/lovsångare

Datum för Livets sång i Klara kyrka i vår:
2 mars,
6 april,
4 maj,
1 juni,

Än en gång varmt välkomna!
Maj-Liz och teamet