Välkommen på Livets sång i Klara kyrka!
Var första fredagskväll i månaden under hösten, kl. 19, blir det blir fullt drag i kyrkan med lovsång, musik, vittnesbörd och allsång. Varje gång kommer det inbjudna musiker.  Arrangör Maj-Liz Johansson med team.

Nästa gång är fredag 7 december kl. 19!
Var med och sjung livets sång i Sankta Clara! Du får lyssna till personliga vittnesbörd, predikan, dikt men framförallt mycket sång och musik.