Nästan varje lördag är du välkommen på aftonmusik kl. 18:00 i S:ta Clara kyrka. Stockholms domkyrkoförsamling ansvarar för denna verksamhet och ofta kommer inbjudna gästmusiker. På aftonmusiken bjuds bland annat toner från den historiska Åkerman & Lund-orgeln,  andra instrument och sång. Det är alltid fri entré.

Lördag 1 september
Orgelkonsert,
Akiko Watanabe

Verk av Michio Miyagi, Wes Montgomery, J S Bach, George Gershwin m fl.

Lördag 8 september
Orgelkonsert,
Michael Waldenby, piano

Verk av J S Bach, Otto Olsson och Louise Vierne.

Lördag 15 september
Orgelkonsert,
Elk Unt

Verk av J S Bach, Rudolf Tobias, Edgar Arro, Bernardo Pasquini m fl.

Lördag 22 september
Orgelkonsert,
Michael Waldenby, piano

Verk av J S Bach

Lördag 29 september
Orgelkonsert,
Michael Waldenby, orgel

Verk av L-N Clérambault, César Franck & Joseph Bonnet m fl.