Mammor i bön

Mammor i Bön (MIB) är den svenska grenen av ”Moms in Prayer International”. Det är ett ekumeniskt bönenätverk och finns i 140 länder. Varje torsdag kl 16.50 – 17.50 träffas en MIB-grupp i S:ta Clara kyrka. Bönen är i Klararummet i stora kyrkan.
Vi välkomnar dig som är mamma, farmor, mormor, faster eller moster. Vi ber för våra barn, barnbarn och syskonbarn. Vi ber för skolsituationen i vårt land och de skolor vi har anknytning till. Vi ber även för S:ta Clara kyrka, inte minst för barnverksamheten och planerna på en öppen förskola. 
6 december är sista gången i höst. Vi börjar igen 17 januari.