Mentorsprogrammet– något för din församling?
Ladda ned vår folder om mentorsprogrammet

Den lokala församlingen är världens hopp. Där förmedlas evangeliet, där får du hjälp att tro. Det gäller också där du bor – men ibland är det en kamp att utveckla ett levande församlingsliv. S:ta Clara har många års erfarenhet av att bygga en församling som kännetecknas av fyra saker: 1. Daglig bön i kyrkan 2. Daglig evangelisation 3. Ett starkt diakonalt arbete för de svaga 4. En växande gudstjänst.

Vill ni ha en mentor från oss? Mentorn hjälper er att forma en vision för ert sammanhang. Utifrån visionen sätter ni tillsammans upp mätbara mål för kommande års arbete.
Ni behåller sedan kontakten under året. Han eller hon besöker er varje höst och varje vår kommer ni till oss. Så rullar det på.