Musik och lovsång

Lovsång
I S:ta Clara kyrka har bön och lovsång en central plats, både i mässor och under bönesamlingar i veckan. Det finns lovsångsgrupper som samlas och förbereder sig inför de olika tillfällena. Sjunger eller spelar du något instrument och är intresserad av att vara med, prata med någon i lovsångsteamet så får du hjälp vidare!

Ansvarig för grupperna är Åsa Gustin, asa.gustin@svenskakyrkan.se, 0790-116073.

Kyrkokören ”Klara toner”

Välkommen till S:ta Clara kyrkas kyrkokör ”Klara toner”. Vi är en blandad kör som sjunger 3-stämmigt. Vi övar på måndagar kl 18-20. Är du intresserad av att vara med, kontakta körledare Harriet Hansson tel 073-060 85 30. Även Agneta Björling, agneta.bjorling@gmail.com, leder kören.

Lunch- och aftonmusik
Måndag: Lunchmusik, kl. 12:00, Per Svensson
Torsdag: Lunchmusik, kl. 12:00, Karin Hellman-Geworkian
Fredag: Lunchmusik, kl. 12:00, Peter Henning
Lördag: Aftonmusik, kl. 18:00 av Stockholms domkyrkoförsamling, läs mer här!