Vi har två gitarrkurser, en för nybörjare och en fortsättningsgrupp. Vi lär oss grundläggande ackord och sjunger lovsånger tillsammans. I fortsättningsgruppen lär vi oss fler kompstilar. Eleverna får möjlighet att med jämna mellanrum spela på våra eftermiddagsböner och under andra arrangemang. Kurserna utgör även en del av vårt integrationsarbete eftersom många av deltagarna har utländsk bakgrund. Genom att samlas kring ett gemensamt intresse får svenskar och nyanlända en naturlig arena där de kan umgås och lära känna varandra. Framför allt har vi roligt tillsammans.

Åsa Gustin är ansvarig, kontakta henne för mer information: asa.gustin@svenskakyrkan.se

Rotary Klara sponsrar kurserna.​