Vi har två gitarrkurser, en för nybörjare och en fortsättningsgrupp. Eleverna får även möjlighet att med jämna mellanrum spela på våra gudstjänster och under andra arrangemang. Kurserna utgör även en del av vårt integrationsarbete eftersom många av deltagarna har utländsk bakgrund. Genom att samlas kring ett gemensamt intresse får svenskar och nyanlända en naturlig arena där de kan umgås och lära känna varandra.

Åsa Gustin är ansvarig, kontakta henne för mer information: asa.gustin@svenskakyrkan.se

Rotary Klara sponsrar oss med musikinstrument.