Vi har två gitarrkurser, en för nybörjare och en fortsättningsgrupp. Eleverna får även möjlighet att med jämna mellanrum spela på våra gudstjänster och under andra arrangemang.

Åsa Gustin är ansvarig, kontakta henne för mer information: asa.gustin@svenskakyrkan.se

Rotary Klara har sponsrat oss med musikinstrumenten.