Föreningen S:ta Clara kyrka

S:ta Clara kyrka tillhör Svenska kyrkan. Tidigare var vi en av tre kyrkor i Stockholms domkyrkoförsamling men den 1 september 2009 blev vi en självständig gudstjänstfirande gemenskap. Det innebär att det är Föreningen S:ta Clara kyrka som ansvarar för all verksamhet i kyrkan, vare sig det handlar om diakoni, undervisning eller gudstjänstfirande. Vi har det fulla ekonomiska ansvaret för allt från prästernas löner till oblaterna vid nattvarden. Av Stockholms domkyrkoförsamling får vi hyra kyrkobyggnaden och tillhörande lokaler för en symbolisk summa per år. I gengäld ansvarar vi för det diakonala arbetet i vår del av domkyrkoförsamlingens geografiska område.

I motsats till i nästan alla andra kyrkor inom Svenska kyrkan tar vi alltid upp kollekt till vår egen verksamhet. Dessa medel och övrigt givande från medlemmar och andra som stöder vårt arbete är den viktigaste intäktskällan i en budget som slutar på cirka 10 miljoner kronor. Dessutom får vi fondmedel för särskilda ändamål så som diakoni och ungdomsarbete.

Frivilligt givande och ideellt arbete i olika former är helt avgörande för verksamheten i S:ta Clara kyrka. Det finns uppgifter för var och en, många eller få timmar i veckan. Hör av dig till någon av de anställda eller till någon i styrelsen om du har möjlighet att göra en insats, du hittar kontaktuppgifter till anställda här, och till styrelsen här.

Föreningen S:ta Clara kyrka är ansluten till EFS som är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan som startades för mer än 150 år sedan. Vårt distrikt, EFS Mittsverige, hjälper oss med personalhantering och stöttar oss även på andra sätt.