S:ta Clara kyrkas historia

S:ta Clara av Assisi, som gett namn åt vår kyrka, rymde i början av 1200-talet från sin rika familj. Hon ville inte gifta sig med den man som fadern utsett åt henne, utan istället ville hon leva helt för Jesus och vara med och bygga upp hans kyrka tillsammans med den helige Franciskus. På Stockholms domkyrkoförsamlings hemsida kan du läsa mer om S:ta Clara kyrkas historia och om hur S:ta Clara av Assisis efterföljare kom till Stockholm och etablerade Sveriges första och enda klariss-kloster på mark alldeles nära den plats där S:ta Clara kyrka idag ligger.

S:ta Clara avbildad i en liten absid på Fredsgatan i Stockholm. Utsikten är mot Riddarholmskyrkan där franciskanerbröderna verkade samma tid som klarissklostret.
S:ta Clara avbildad i en liten absid på Fredsgatan i Stockholm. Utsikten är mot Riddarholmskyrkan där franciskanerbröderna verkade samma tid som klarissklostret.