Studiebesök

I S:ta Clara kyrka tar vi regelbundet emot studiebesök, oftast flera varje vecka. Grupper av medarbetare från Svenska kyrkan och frikyrkan, konfirmandgrupper, skolklasser, grupper från ideella organisationer, myndigheter och företag finns bland dem som kommer hit för att ta del av hur vår verksamhet fungerar.

Hur går det till?
De flesta är intresserade av att höra om vårt stora diakonala arbete, med Plattan och matutdelningen som några av våra mest etablerade verksamhetsområden. Vi får också många förfrågningar kring vårt gudstjänstliv med dagliga bönesamlingar, veckomässor och mycket välbesökta söndagliga högmässor. Vårt själavårds- och förbönsarbete är ett annat område vi gärna berättar om, liksom om hur vi använder vårt kyrkorum som en öppen kyrka alla vardagar för att möta, samtala och be för människor.

Vi tar emot både små (3-5 personer) och stora grupper för studiebesök som vanligen pågår en till två timmar. Vi som är anställda i Klara kyrka hjälps åt med att ansvara för samlingarna och vi försöker anpassa upplägget efter gruppens sammansättning och önskemål. Flera av våra volontärer medverkar också regelbundet, och delger sin livsberättelse, vid studiebesöken. Det brukar vara mycket uppskattat.

För mindre grupper finns det möjlighet att vara med i verksamheten, till exempel i matutdelningen eller genom att gå med till Plattan. Kommer ni som större grupp kan vi ibland dela upp gruppen i mindre grupper som är med i olika delar av den pågående verksamheten.

Vi uppmuntrar alla som kommer att i samband med studiebesöket delta i någon av våra gudstjänster eller bönesamlingar. Gudstjänsterna och bönesamlingarna är navet i vår verksamhet. Genom bönen gör Gud det omöjliga möjligt.

När kan man komma?
Vi tar företrädelsevis emot studiebesök dagtid måndag till fredag. På lördagar har vi ingen verksamhet. Varje söndag firar vi högmässa och till den är alla välkomna. Ibland har vi möjlighet att hålla en kortare presentation för besökande grupper efter högmässan. Hör av er till vår info-mejl (se nedan) om ni är intresserade av det, så försöker vi hitta ett datum som fungerar.

Vad kostar det?
S:ta Clara kyrka är en självständig del inom Svenska kyrkan (läs mer här om Föreningen S:ta Clara kyrka) som inte får del av kyrkoavgifterna. På grund av vår skrala ekonomi debiterar vi därför alla studiebesök med minst 1000 kronor. För mindre grupper med mindre god ekonomi gör vi undantag.

Hur bokar jag?
Mejla info@klarakyrka.se för en första kontakt. Berätta om din grupp, när ni vill komma och om ni har några önskemål för inriktningen på ert studiebesök. Glöm inte att lämna ett telefonnummer där vi kan nå er. Någon av oss som arbetar i S:ta Clara kyrka kommer kontakta er med förslag till upplägg och tid för studiebesöket.