TV

S:ta Clara på TV7

På den kristna kanalen TV7 finns flera program som är inspelade i S:ta Clara.

Undervisning från Israelkonferensen i slutet av november hittar du här:

Mats Nyholm  undervisar om de tio budorden

Daniela Persin – ”Är Israels Gud vår Gud?”

Öppna kanalen

Varje vecka sänder S:ta Clara kyrka TV-program på Öppna kanalen med bland annat vittnesbörd, gudstjänster och intervjuer. När-TV är ”vår största kyrka” och där når vi ett stort antal människor. Du kan antingen se programmen via din TV eller på Internet. Sändningstiderna är:
Sön 9.30
Tis 19.30
Ons 7.00
Klicka här för att komma till sändningen via Internet.
TV: Com hem, analog kanal E9, digital plats 450 (tolv klick under TV1) Telia digital 500