Utlandsmission

S:ta Clara kyrka finns inte bara i centrala Stockholm utan även på andra ställen utanför Sverige. En del av våra insamlade pengar går vidare till Afrika, ett kärnområde för EFS mission. Detta stöd förmedlas dels centralt via EFS utlandsmission dels via ett projekt med anknytning till Carl-Erik och Overa Sahlberg. I Ryssland stöder vi en luthersk fängelsemission och i Mongoliet har vi en inhemsk missionär.

Kontakt
Om du vill komma i kontakt med vårt missionsråd kan du vända dig till Mats Eriksson, 018-24 59 86 (läs in ett meddelande på telefonsvararen med namn och ärende).

Artiklar mm
Nedan finner du artiklar som rör missionen och även årsberättelsen från Mokicco, arbetet som paret Sahlberg driver i Tanzania.

Presentation av S:ta Clara kyrkas missionär Slava Ostanin i Sibirien

Brev från Nergui i Monogoliet

Evangeliska östasienmissionen, läs om Nergui på sida 9