Volontär i S:ta Clara kyrka

I S:ta Clara kyrkas omfattande diakonala verksamhet arbetar ett stort antal volontärer och en del praktikanter. Utan volontärernas viktiga insatser i matutdelningen, på Plattan, i Café S:ta Clara, på diakoniexpeditionen, i förbönstjänsten etc hade vi inte kunnat bedriva vår verksamhet.

Som volontär i S:ta Clara kyrka finns man med i ett sammanhang med möjlighet till gemenskap och personlig och andlig utveckling. En del av volontärerna har en trasslig bakgrund, och får som volontär ge vidare av vad de har fått ta emot i form av upprättelse, helande och nytt liv genom Jesus Kristus.

Sedan några år tillbaka erbjuder vi dem som är nya volontärer, praktikanter eller intresserade av bli volontär i S:ta Clara kyrka, en volontärkurs. Denna hålls varje höst och vår. Syftet är att rusta våra volontära medarbetare för uppgiften och att ge att dem som går in i arbetet i S:ta Clara kyrka en förståelse för och kunskap om hur vår kyrka arbetar och inom vilket sammanhang vi verkar.